תביעת גירושין

לאחר שהגעתם למסקנה שאתם רוצים להתגרש, רצוי להתחיל לגשש אצל בן הזוג את עמדתו בנושא. אם והיה ובן הזוג משתף עמכם פעולה וגם הוא סבור כי לא ניתן להמשיך עוד ולחיות יחד, אז המאמר הזה לא קשור אליכם. פנו לכתיבת הסכם גירושין מקצועי, הגישו אותו לאישור ביה"ד הרבני ותוך שבוע אתם כבר גרושים.

אולם, אם מהגישוש הראשוני אתם שמים לב כי אין כל סיכוי להיפרד תוך הסכמה, אין לכם ברירה אלא להגיש לביה"ד הרבני תביעה גירושין. 

בדרך כלל האינטרס של הגבר הוא להגיש את תביעת גירושין "כרוכה" הכוללת גם את פירוק השיתוף, משמורת, מזונות וכו'  לביה"ד הרבני וזאת לאור העובדה שהדין העברי נוטה יותר לטובתו..

לאחר שהגעתם למסקנה שאתם רוצים להתגרש, רצוי להתחיל לגשש אצל בן הזוג את עמדתו בנושא. אם והי ובן הזוג משתף עמכם פעולה וגם הוא סבור כי לא ניתן להמשיך עוד ולחיות יחד, אז המאמר הזה לא קשור אליכם. פנו לכתיבת הסכם גירושין מקצועי, הגישו אותו לאישור ביה"ד הרבני ותוך שבוע אתם כבר גרושים.

אולם, אם מהגישוש הראשוני אתם שמים לב כי אין כל סיכוי להיפרד תוך הסכמה, אין לכם ברירה אלא להגיש לביה"ד הרבני תביעה גירושין.

בדרך כלל הגבר יגיש תביעת גירושין "כרוכה" הכוללת גם את פירוק השיתוף, משמורת, מזונות וכו'  לביה"ד הרבני וזאת לאור העובדה שהדין העברי נוטה יותר לטובת הגבר.

בעצם הגשת התביעה הכוללנית לביה"ד, הוא נהפך לגוף המוסמך משפטית לדון בנושא הצדדים ואין האישה יכולה לפנות בתביעות לבית המשפט.

מצב זה יצר מעין תחרות של "מי יגיש ראשון" ויקבע את זהות הערכאה השיפוטית שדון בנושא הצדדים. בהגה המשפטית תחרות זו נקראת "מרוץ הסמכויות".

בתביעת הגירושין יש לפרט עילות גירושין אשר תקפות ע"פ הדין העברי.

ישנם שישה עילות גירושין עיקריות שלכל אחת מהן יש השלכות אחרות לגבי חומרת החיוב בגט ולגבי החיוב בכתובה וכו'.

בטרם הינכם מעלים עילת גירושין יש לשקול היטב את כל ההשלכות של עילה זה על מכלול התיק.

כמו"כ יש לשקול ולבדות את רמת הראיות שיש בידכם בכדי להוכיח את עילת הגירושין שאתם מעלים.

הראיות בדין העברי שונות מהראיות בדין הישראלי ולכן רצוי מאוד להתייעץ עם עו"ד בעל השכלה גם בדין העברי. 

קונסול ניטור של ג'ומלה

Session

מידע פרופיל

שימוש בזיכרון

שאליתות בסיס נתונים