בשנים האחרונות, לתוך תיקי הגירושין שגם ככה רווים בנושאים מתחומי משפט שונים, נכנס גם הפן הנזיקי.

כחלק מהרצון לנקום עקב פירוק התא המשפחתי החלו בני זוג להגיש כנגד מי שהיה עד לפני מספר ימים חברם הטוב ביותר, תביעות נזיקין בגין בגידה או מעשה לא ראוי כזה ואחר, הטענה שבגין מעשים אלו נגרם להם נזק נפשי ומהותי.

Read More

נושא חיובו של הבעל בתוספת הכתובה, הינו נושא מורכב התלוי בשלושה שיטות מרכזיות במשפט העברי. במאמר הבא אנסה בקצרה להביא את שלושת הגישות המרכזיות לחיובו או לחילופין לאי חיובו של הבעל בתוספת הכתובה. 

ראשית נציין כי ישנו חילוק בין עיקר הכתובה, שהינו מאתיים זוז לבתולה ומאה לאלמנה וגרושה ובתוספת של מאה מטבעות 'זקוקים', סכום זה בשערוך לפי שווי הכסף בימינו, אינו עולה על כמה עשרות אלפי שקלים. לבין תוספת הכתובה שאותה החתן מתחייב מעצמו שפעמים מגיעה לכמה מליוני שקלים.

 

במאמר זה נעסוק בתנאים לכך שאישה מפסידה את תוספת כתובתה, נושא התלוי בשלושה דעות עיקריות בראשונים; א. שיטת הר"ן  ב. שיטת הטור ג. שיטת הבית שמואל  ונפרט זאת במאמר זה אחד לאחד.

Read More

קונסול ניטור של ג'ומלה

Session

מידע פרופיל

שימוש בזיכרון

שאליתות בסיס נתונים