כתובה ופיצויי גירושין

כתובה, הינה חוזה לכל דבר ועניין בו הבעל מתחייב לאישה כי במקרה גירושין או מוות הוא מתחייב לפצות אותה בסכום מסוים.

סכום ההתחייבות בכתובה מתחלק לשניים:   

א.      עיקר הכתובה –דהיינו סכום הבסיס אשר שונה בין אישה רווקה לגרושה. הסך הבסיסי הוא במונחים של הדין העברי הקדום "200 זוז" לרווקה וחצי מזה לגרושה או אלמנה.

ב.      תוספת – סך שהבעל מתחייב מעצמו, כתוספת לבסיס.

סיבה לחיוב בסך הבסיס הוא  בכדי שהאיש לא יקל ראש בגירושי האישה. בעצם הכתובה נועדה לתת ביטחון לאישה שהבעל לא יקום יום אחד ויגרשה בחינם.

הכתובה הינו מסמך מחייב ולכן על הבעל מוטלת חובת ההוכחה במקרה שיש לו טענות בגין פטור. 

 

קונסול ניטור של ג'ומלה

Session

מידע פרופיל

שימוש בזיכרון

שאליתות בסיס נתונים