הסכמי הורות

אנשים המעוניינים להביא ילד לעולם, צריכים לתת את הדעת על הזכיות והחובות שנוצרות עקב כך. בניגוד לבני זוג נשואים, שזכויות וחובות אלו חלים עליהם באופן אוטומטי מכח החוק, בהורות משותפת מחוץ לנישואין, אנו נצרכים לחוזה שיחיל על ההורה העתידי, זכויות וחובות אלו. 

על ההסכם להיות מפורט ככל שניתן והוא יכלול בתוכו את הנושאים הבאים:

א.      מזונות – יש לפרט בהסכם באופן ברור מי נושא בחובה לזון ולפרנס את הילד ולדאוג לו לכל צרכיו עד גיל 18. יש לפרט בפרוטרוט גם הוצאות חריגות וכן לקבוע האם החלוקה תהא שווה או לפי אחוזים.

ב.      משמורת – על פי חוק האפוטרופסות שני ההורים הינם האפוטרופסים של הילד. אולם החוק שותק בכל הנוגע למשמורת ולהסדרי ראיה. ולכן, חובה לפרט בהסכם, מי הוא ההורה המשמורן מה החובות המוטלות עליו עקב כך ומה זכותו של ההורה שאינו משמורן להתראות עם הילד.

ג.       קביעת שם המשפחה של הילד – בניגוד לזוגות נישואים, חוק השמות קובע כי ילד שנולד מחוץ למסגרת הנישואין ישא את שם משפחת של אימו. ולכן אם קבעתם לעצמכם שם משפחה יחודי ואתם מעוניינים שהבן ישא שם זה או שאתם מעוניינים שישא את שם משפחתו של האב יש לציין זאת במפורש בהסכם.

ד.      קביעת אזור המגורים – יש לציין את אזור המגורים של ההורים בכדי למנוע מחלוקות עתידיות סביב נושא זה.

ה.      מקרי מוות או כשלון – יש לקבוע הוראות ברורות בכל הנוגע למקרה שאחד מההורים ילך לבית עולמו יש לפרט את נושא הירושה, המשמורת, החובה לגדל ועוד.     

משרדינו מתמחה בתחום עריכת הסכמי הורות משותפת ואנו ממליצים כי בטרם הינכם מביאים ילד לעולם מחוץ למסגרת הנישואין תקבעו את התנאים לכך בהסכם ברור ומקצועי.

קונסול ניטור של ג'ומלה

Session

מידע פרופיל

שימוש בזיכרון

שאליתות בסיס נתונים