משמורת ילדים

משמורת ילדים והסדרי ראיה, ככלל, עדיף שלא יגיעו להכרעות שיפוטיות אלא יוסדרו בגישור ובהסכמה בין בני הזוג. וזאת, בכדי לא לגרום לילדים לחוות הליכים לא נעימים.

אולם במקרה ובו אין הצדדים מצליחים להגיע להסדר ביניהם בנושא זה, אזי השאלה מובאת לפתחו של בית המשפט או ביה"ד הרבני.

הערכאה השיפוטית הדנה בתיק, תערב באופן מיידי את גורמי הרווחה בעיר ויבקשו מהם ליתן תסקיר סעד בנושא.

פקידת הסעד, תזמן את הצדדים לשיחה אישית תבקר בבית המגורים ותבדוק את המסוגלות ההורית של שני הצדדים וע"פ התרשמותה תוציא חו"ד בנושא זה.

בטרם הינכם ניגשים לפגישה עם פקידת הסעד מומלץ לקבל הנחייה ברורה מעו"ד מה לומר ואיך להתנהל.

משרדינו דוגל להסדיר את נושא המשמורת והסדרי הראיה מחוץ לכותלי ביהמ"ש ולהוציא את נושא הילדים מהמגרש השיפוטי. 

קונסול ניטור של ג'ומלה

Session

מידע פרופיל

שימוש בזיכרון

שאליתות בסיס נתונים