תביעת גירושין

תביעת גירושין, צריכה להיות  מבוססת על "עילות גירושין" המפורטים בדין העברי. לא כל מה שניראה לנו כסיבה מספק להתגרש, היא עילת גירושין מספקת לבית הדין הרבני. לא אחת בתי הדין הרבניים דוחים תביעות גירושין אשר הוגשו ללא עילת גירושין מספקת.   

ישנם שישה עילות גירושין מרכזיות שלכל עילה יש את השלכות שונות. ישנה עילה, שמחייבת בגירושין אולם גורמת לאישה להפסיד את כתובתה ומנגד ישנה עילה, שמזכה לאישה את כתובתה אך לא מחייבת את הבעל לגרש אלא רק 'ממליצה' לו לגרש בלבד.

כמובן, שישנה עילה שגם מחייבת את הבעל בגירושין וגם מזכה לאישה את כתובתה ולעילה כזו צריך לחתור, אולם לא כל מקרה אכן עומד בהגדרות של אותה עילת גירושין. 

בטרם הגשת תביעת גירושין יש לבחון את הנסיבות ולמצוא להם עילת גירושין טובה, שהדין העברי מכיר בה. 

כמו כן, את עילת הגירושין יש להוכיח לבית הדין ע"פ כללי הראיות של הדין העברי ולכן מומלץ גם לבנות תשתית ראייתית קבילה.

לעו"ד וטוען רבני יצחק עמרני יש את כל הידע הדרוש בדין העברי בכדי לערוך ולהגיש עבורכם תביעת גירושין מבוססת השומרת על מלא זכויותיכם.  

קונסול ניטור של ג'ומלה

Session

מידע פרופיל

שימוש בזיכרון

שאליתות בסיס נתונים