חלוקת רכוש ואיזון משאבים

 חלוקת רכוש הוא נושא מורכב וקריטי המשפיע על עתידם הכלכלי של בני הזוג.

אופי ההליך הוא שכל אחד מן הצדדים ינסה להותיר בידו  חלק נכבד יותר מהרכוש המשותף. קרי – מבית המגורים, מכספי הפנסיה, מניות, חשבונות חיסכון ועוד.

ע"פ החוק, ישנם נכסים שאמורים להתחלק בין בני הזוג וישנם כאלה שלא.

כמו"כ ישנו הבדל מהותי בין הדין העברי, שהולך בנושא זה לטובת הגבר, לבין החוק הישראלי שנוטה בנושא זה לטובת האישה. ולכן, פעמים יזדרז הבעל ויגיש את תביעתו לביה"ד הרבני, ע"מ שידון ע"פ הדין העברי.

על מנת לשמר את מלא זכויותיכם ברכוש ולשם בחינת הסיכויים והסיכונים בהליך זה, חובה לפנות לעו"ד המתמחה בנושא לקבלת ייעוץ מפשטי.

משרדינו מתמחה בנושא חלוקת רכוש יש לנו את כל הידע בנושא זה גם לפי הדין העברי.  

קונסול ניטור של ג'ומלה

Session

מידע פרופיל

שימוש בזיכרון

שאליתות בסיס נתונים